Posted on 7 בנובמבר 2017

סיום פרויקט- מגרש השדים הכחול 2!

סיום פרויקט- מגרש השדים הכחול 2!

אחרי פחות משבוע שבו פרסמנו לכם את פרק 11 של העונה הנוכחית, ואחרי הפסקה של שבועיים שלא הייתי פה לפרסם לכם פרקים, הינה מגיע היום שבו אני חוזר ובאותו זמן מפרסם את פרק 12 והאחרון של העונה, הפרויקט מושלם! מה שהכי מפתיע פה היא העובדה שהפרויקט הזה לקח לנו עשרה חודשים וזה כנראה מקפיץ אותו … להמשיך לקרוא